Day: July 19, 2021

“รูเล็ตออนไลน์” ประเภทของเกมพนันรูเล็ตออนไลน์ ในโลกของการพนันรูเล็ต

รูเล็ตออนไลน์

รูเล็ตออนไลน์ เราจะพบรูเล็ตได้หลากหลายประเภท แต่รูเล็ตที่ได้รับความนิยมนั้นมีอยู่เพียง 2 ประเภท ได้แก่ รูเล็ตยุโรป และรูเล็ตอเมริกัน เท่านั้น นอกนั้นเป็นเพียงรูเล็ตมร่าเล่นกันเฉพาะถิ่นเราจะได้พูดถึงเนื่องจากมิใช่เป็นเกมสากลที่อยู่ในระดับชาติ เหมือนรูเล่นยุโรป และรูเล็ตอเมริกันซึ่งเป็นเกมรูเล็ตระดับโลก ที่มีการเล่นกันอยู่ทั่วโลกในเวลานี้ เกมรูเล็ตเป็นเกมที่ต้องใช้เงินเป็นสื่อกลางในการเดิมพันไม่ว่าจะเล่นในรูปแบบหรือลักษณ์ใด มีอัตราการแพ้ชนะกันด้วยการชำระเงินเป็นหลักและสำคัญที่สุด “รูเล็ตออนไลน์” มีตัวเลือกในการเล่นมากมาย แต่ก็อย่างที่บอกไว้แต่ต้นว่าจะพูดถึงเพียง 2 ประเภทเท่านั้น รูเล็ตเป็นเกมพนันที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง มีให้เลือกเล่นมากมาย แต่ที่สำคัญมีอยู่เพียง 2 ประเภทดังนี้ 1. รูเล็ตยุโรป นับว่าเป็นเกมรูเล็ตต้นแบบที่เล่นกันมากในยุโรปและในคาสิโนออนไลน์ นับว่าเป็นเกมรูเล็ตคลาสสิกที่มีต้นกำเนิดมาก่อนรูเล็ตอื่น ๆ ทุกประเภทมีที่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 หรือ 18 การเล่นรูเล็ตมีข้อสังเกตที่ช่องสีเขียว ซึ่งเป็นช่องหมายเลข 0 ที่มี่อยู่เดียงช่องเดียว ผิดกันช่องสีแดง หรือสีดำ ที่มีตัวเลขอยู่สีละ 18 ตัวเลขซึ่งต่างกันที่เลขคู่ และเลขคี่ ซึ่งรวมกันแล้วรูเล็ตมีช่องตัวเลขรวมกันทั้งหมด 36 ช่อง ได้แก่ ช่องสีแดง 18 หมายเลข ช่องสีดำ 18 หมายเลข และช่องสีเขียว […]